Inloggning

Ingen köldgräns imorgon på Skol OS. Klä er varmt!

Det finns varma omklädningsrum i skidstugans nedre våning. (flickor till höger, pojkar till vänster)

Ei pakkasrajaa huomenna Koulu Olympialaisissa. Pukeutukaa lämpimästi!
Hiihtomajan alakerrassa on lämpimiä pukeutumishuoneita. (tytöt oikealle, pojat vasemmalle)

 

 

 

 

Skol OS 1.3.2018

 

Lågstadiets rektor/ Föreståndare/ Gymnastiklärare (detta brev har skickats per e-mail åt skolorna i Ingå, Sjundeå och Raseborg 18.1.2018)

IK Trissan välkomnar era elever till den traditionella SKOL-OS!

XXVI Skol-OS arrangeras torsdagen 1.3.2018 kl. 10:15 vid skidstugan på Oxberget i Svartå.

Tävlingen är uppdelad enligt följande klasser:

Flickor                Kl . 1-2     ca.1 km

                             Kl.  3-4     ca. 2 km

                             Kl.  5-6     ca. 2 km

 

Pojkar                Kl . 1-2     ca.1 km

                             Kl.  3-4                   ca. 2 km         

                             Kl.  5-6     ca. 2km

LÄRARE OCH FÖRÄLDRAR     ca. 2km.

Skidstilen är KLASSISK. Ingen deltagaravgift.

Genom att anmäla skoleleven till Skol OS går skolan och elevens föräldrar/förmyndare med på att skolbarnen kan fotograferas och bilderna sätts i den sociala median. Elevens namn kommer även i form av start- och mållistor i den sociala median.

I mål serveras varm saft. OBS! Arrangörsföreningen bjuder inte detta år på mat till eleverna.
Vi ber därför skolorna ordna lunchpåsar till de elever som deltar i tävlingen.

Alla deltagare får diplom, det skickas till skolan i efterskott.
I varje klass delas också pris till de bästa.

ANMÄLAN

Anmälningen bör vara föreningen till handa senast 15.2.2018. Observera att efter-anmälningar inte kan tas emot på grund av den stora mängden deltagare.

Anmälningar per e-post till: sanna@hellman.fi

Sanna Hellman bekräftar att hon mottagit anmälan.

Anmälningsblanketter och tilläggsinfo angående anmälningen hittas på: www.iktrissan.fi
IK TRISSAN ÖNSKAR ER VÄLKOMNA PÅ SKIDFEST TILL SVARTÅ!TILLÄGGSANVISNINGAR

Vi önskar att alla skolor kontrollerar senast 27. 2.2018 på Ik Trissans hemsida www.iktrissan.fi att alla anmälda elever finns med på startlistan, och att de säkert är i rätt klass. Meddela omedelbart ifall någon fattas eller är i fel klass, (sanna@hellman.fi) På föreningens hemsida kommer också mera tilläggsinfo närmare tävlingsdatumet.  350 elever kan delta i tävlingen.

Vi önskar att varje skola utser en ansvarsperson. Ansvarspersonens uppgift är att söka  på morgonen kl. 9-9.30 från tävlingskansliet tävlingsnumrorna och dela ut dem till den egna skolans elever. Vi vill också att ansvarspersonen meddelar genast på morgonen angående eventuellla annulleringar. Meddela ansvarspersonens namn i samband med anmälan.

Vi tar gärna emot hjälp från frivilliga personer (t.ex från skolans personal eller föräldrar) för att hjälpa till med små uppgifter. Med samarbete kan vi genomföra tävlingen på ett bra sätt. Meddela namnen på eventulla medhjälpare i samband med anmälan.
 
På grund av den stora mängden deltagare kan det vara ganska trångt på parkeringen, vi önskar att så många som möjligt samåker till och från Oxberget. Obs! Vi strävar till att ha tävlingen avklarad till ca kl 13-13:30. Deltagarmängden påverkar förstås på tidtabellen, så vi ber er ta detta i beaktande med tanke på skolskjutsar.
 
Märk skidutrustningen med namn och telefonnummer

I kantinen finns kaffe, kaffebröd, godis och grillkorv m.m. att köpa

Frågor:  Tomas Forsman     tomppi.forsman@gmail.com 040 7017097

 

Skidhälsningar!

IK Trissan

 

 

 

 

 

 

 

Ala-Asteen Rehtori/Koulunjohtaja/Liikunnan opettaja

IK Trissan  tarjoaa oppilaille perinteiset KOULUOLYMPIALAISET!

XXVI Kouluolympialaiset järjestetään torstaina 1.3.2018 alkaen klo 10:15 Härkävuoren hiihtomajalla Mustiolla.

Kilpailu on jaettu seuraaviin luokkiin:

Tytöt                  Lk 1-2                 n.1 km

                             Lk 3-4                 n. 2 km

                             Lk 5-6                 n. 2 km

 

Pojat                  Lk 1-2                 n.1 km

                             Lk 3-4                 n. 2 km

                             Lk 5-6                 n. 2 km

OPETTAJA JA VANHEMMAT     n. 2km

Hiihtotyyli on PERINTEINEN. Osanottomaksu ei ole.

Ilmoittamalla oppilaan hiihtokilpailuun koulu, sekä lapsen vanhemmat/huoltajat hyväksyvät että lapsista otetaan valokuvia. Jotka laitetaan sosiaaliseen mediaan. Myös lapsen nimi tulee sosiaaliseen mediaan lähtö- ja maalilistoina.

Maalissa on tarjolla lämmintä mehua. HUOM! järjestävän seuran puolesta ei ole tänä vuonna tarjolla ruokailua. Pyydämme kouluja varaamaan eväspussit matkaan kilpailuihin osallistuville koululaisille.

Kaikki osallistujat saavat diplomin, joka lähetetään kouluun jälkikäteen.  Joka sarjassa jaetaan palkinnot parhaimmille.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään 15.2.2018 mennessä. Huomioikaa että jälki-ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan odotettavissa olevan suuren osallistujamäärän vuoksi.

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen: sanna@hellman.fi

Ilmoittautumislomakkeet ja lisätietoa ilmoittautumisesta osoitteessa www.ik.trissan.fi

 

IK TRISSAN TOIVOTTAA TEIDÄT TERVETULLEIKSI HIIHTOJUHLIIN MUSTIOLLE!

LISÄOHJEITA

Toivomme että jokainen koulu tarkistaa viimeistään tiistaina 27.2.2018 Ik Trissanin kotisivulta www.iktrissan.fi että kaikkien ilmoitettujen oppilaiden nimet löytyvät lähtöluettelosta ja että he ovat oikeassa sarjassa. Ilmoittakaa ystävällisesti viipymättä jos joku puuttuu tai nimi on väärässä sarjassa. (sanna@hellman.fi). Seuran sivuille tulee myös lisäinfoa kilpailusta lähempänä ajankohtaa. 350 oppilasta voi osallistua kilpailuihin.

 

Pyydämme että jokainen koulu nimeää vastuuhenkilön. Vastuuhenkilön tehtävä on hakea kilpailukansliasta koulun kilpailunumerot klo 9-9:30 ja jakaa ne oman koulunsa oppilaille. Pyydämme vastuuhenkilöitä myös ilmoittamaan kansliaan, jos tiedossa on pois jääneitä kilpailijoita. Ilmoittakaa vastuuhenkilön nimi ilmoittautumisten yhteydessä.

 

Otamme mielellään vastaan koulusta tai vanhempien keskuudesta vapaaehtoisia avustajia pieniin tehtäviin, jotta voimme viedä kilpailun läpi onnistuneesti yhteistyössä. Ilmoittakaa mahdolliset avustajat ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Suuren osanottajamäärän aiheuttaman paikoitusongelman takia, toivomme että niin moni kuin mahdollista käyttäisi yhteiskuljetusta Härkävuorelle. Huom. Pyrimme viemään kilpailun läpi klo 13-13:30 mennessä. Osanottajamäärä vaikuttaa kuitenkin aikatauluun, joten pyydämme huomioimaan tämän mahdollisten koulukyytien kanssa.

 

Merkatkaa hiihtovarustuksiin nimet ja puhelinnumerot

Kanttiinissa on myynnissä kahvia, kahvileipää, makeisia ja grillimakkaraa y.m.

 

Tiedustelut: Tomas Forsman   tomppi.forsman@gmail.com 040 7017097

 

Hiihtoterveisin!

IK Trissan